BỘ Y TẾ
MẪU SỐ 1

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh, chúng tôi tiến hành khảo sát về mức độ hài lòng của Ông/Bà. Ý kiến của Ông/Bà sẽ giúp bệnh viện từng bước cải tiến chất lượng. Các thông tin sẽ được bảo mật và không ảnh hưởng đến việc điều trị của Ông/Bà. Xin trân trọng cảm ơn!

Mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập!

THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH
Có thể nhập tên hoặc 2 ký tự đầu của tên bệnh nhân. Giúp bệnh viện quản lý thông tin. Không bắt buộc.
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ

ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ

Ông/Bà đánh dấu gạch chéo vào một số từ 1 đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng hoặc nhận xét từ rất kém đến rất tốt cho từng câu hỏi dưới đây. Nếu không sử dụng dịch vụ hoặc không có ý kiến thì đánh dấu gạch chéo vào số 0.

1 là2 là3 là4 là5 là0 là
Rất không hài lòng hoặc: Rất kémKhông hài lòng hoặc: KémBình thường hoặc: Trung bìnhHài lòng hoặc: TốtRất hài lòng hoặc: Rất tốtkhông sử dụng

A. Khả năng tiếp cận

A. Khả năng tiếp cận

B. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

B. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

C. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

C. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

D. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

D. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

E. Kết quả cung cấp dịch vụ

E. Kết quả cung cấp dịch vụ
%
(điền số từ 0 đến 100 hoặc có thể điền trên 100 nếu bệnh viện điều trị tốt, vượt quá mong đợi của Ông/Bà. Không ghi ký tự % trong ô nhập liệu)

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ!