Bạn chưa đăng nhập để tiến hành khảo sát. Bạn có thể vẫn nhìn thấy phiếu khảo sát nhưng toàn bộ thông tin sẽ không được lưu. Hãy hỏi phòng/tổ QLCL để có thông tin tài khoản đăng nhập.

BỘ Y TẾ
MẪU SỐ 3

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN nhân viên y tế

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cải tiến môi trường làm việc của nhân viên y tế, Bộ Y tế và bệnh viện tổ chức khảo sát để tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng của nhân viên y tế. Bộ Y tế bảo đảm giữ bí mật thông tin. Rất mong Quý đồng nghiệp trả lời đầy đủ, khách quan, chính xác. Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU
năm (từ 1 năm 6 tháng sẽ ghi là 2)
năm (dưới 1 năm 5 tháng sẽ ghi là 1)
lần (2 tháng trực 3 buổi, sẽ ghi là 1.5. Nếu không trực ghi số 0)
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỀ BỆNH VIỆN

Quý đồng nghiệp đánh dấu gạch chéo vào một số từ 1 đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng hoặc nhận xét từ rất kém đến rất tốt cho từng câu hỏi dưới đây:

1 là2 là3 là4 là5 là
Rất không hài lòng hoặc: Rất kémKhông hài lòng hoặc: KémBình thường hoặc: Trung bìnhHài lòng hoặc: TốtRất hài lòng hoặc: Rất tốt
A. Sự hài lòng về môi trường làm việc
B. Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp
giải quyết công việc hiệu quả
C. Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi
D. Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến
E. Sự hài lòng chung về bệnh viện

Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình cung cấp thông tin của Quý đồng nghiệp!