Bạn chưa đăng nhập để tiến hành khảo sát. Bạn có thể vẫn nhìn thấy phiếu khảo sát nhưng toàn bộ thông tin sẽ không được lưu. Hãy hỏi phòng/tổ QLCL để có thông tin tài khoản đăng nhập.

BỘ Y TẾ
MẪU SỐ 6

PHIẾU GHI NHẬN PHẢN HỒI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI MẸ SINH CON TẠI BỆNH VIỆN

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh, Bộ Y tế triển khai thí điểm ghi nhận phản hồi thông tin của người mẹ. Các ý kiến phản hồi sẽ giúp ngành y tế từng bước cải tiến chất lượng để phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế và bệnh viện bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn!

A. THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH
B. ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
Ghi rõ các kiến nghị

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CHỊ VÀ CHÚC MẸ KHỎE BÉ NGOAN!