BỘ Y TẾ
MẪU SỐ 5

KHẢO SÁT THỰC HIỆN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI BỆNH VIỆN VÀ SAU RA VIỆN

Nhằm mục tiêu nâng cao công tác dinh dưỡng và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, Bộ Y tế khảo sát việc thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ tại bệnh viện và sau khi ra viện. Các ý kiến sẽ giúp ngành y tế từng bước cải tiến chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bộ Y tế và bệnh viện bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn!

Mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập!

A. THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH

A. THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH

B. ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ

B. ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
Hãy ghi cảm nhận chung của bạn và ghi các ý kiến khác không được liệt kê phía trên
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
(có thể đánh dấu vào nhiều số nếu phù hợp)
Ghi rõ các lợi ích
Tháng
Tháng
Ghi rõ các kiến nghị

C. CÂU HỎI THEO DÕI SAU RA VIỆN: (BÀ MẸ TỰ ĐIỀN PHIẾU ĐẾN KHI TRẺ ĐƯỢC 6 THÁNG TUỔI)

C. CÂU HỎI THEO DÕI SAU RA VIỆN: (BÀ MẸ TỰ ĐIỀN PHIẾU ĐẾN KHI TRẺ ĐƯỢC 6 THÁNG TUỔI)
Tuần thứ

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CHỊ VÀ CHÚC MẸ KHỎE BÉ NGOAN!