BỘ Y TẾ
MẪU SỐ 4

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI MẸ SINH CON TẠI BỆNH VIỆN

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của bà mẹ sinh con tại bệnh viện, Bộ Y tế và bệnh viện tổ chức khảo sát để tìm hiểu sự trải nghiệm của bà mẹ trong quá trình sinh con. Các ý kiến quý báu này sẽ giúp ngành y tế cải tiến chất lượng tốt hơn. Bộ Y tế bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân. Trân trọng cảm ơn!

Mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập!

THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ

ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ

Ông/Bà đánh dấu gạch chéo vào một số từ 1 đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng hoặc nhận xét từ rất kém đến rất tốt cho từng câu hỏi dưới đây:

1 là2 là3 là4 là5 là
Rất không hài lòng hoặc: Rất kémKhông hài lòng hoặc: KémBình thường hoặc: Trung bìnhHài lòng hoặc: TốtRất hài lòng hoặc: Rất tốt

A. Khả năng tiếp cận

A. Khả năng tiếp cận

B. Quy trình khám và nhập viện

B. Quy trình khám và nhập viện

C. Cung cấp thông tin, truyền thông và tư vấn

C. Cung cấp thông tin, truyền thông và tư vấn

D. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

D. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

E. Thái độ ứng xử của nhân viên y tế

E. Thái độ ứng xử của nhân viên y tế

G. Năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

G. Năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

H. Kết quả nằm viện

H. Kết quả nằm viện
%
(điền số từ 0 đến 100 hoặc có thể điền trên 100 nếu bệnh viện điều trị tốt, vượt quá mong đợi của Ông/Bà. Không ghi ký tự % trong ô nhập liệu)
Hãy ghi cảm nhận chung của bạn và ghi các ý kiến khác không được liệt kê phía trên

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CHỊ VÀ CHÚC MẸ KHỎE BÉ NGOAN!