Bệnh viện không tiến hành khảo sát gần đây

Bệnh viện Số phiếu
Bệnh xá Công an tỉnh Vĩnh Phúc 0
Bệnh viện GTVT Yên Bái - Yên Bái 0
Trường đại học Y Thái Nguyên - Thái Nguyên 0
Bệnh viện khu vực chè Sông Lô - Phú Thọ 0
Bệnh viện 7/5 Bộ công an - Điện Biên 0
Phòng khám đa khoa GTVT Thanh Hóa - Thanh Hóa 0
Cơ sở điều trị Covid-19 của Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát 0
Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 huyện Như Xuân 0
Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng bộ GTVT Sầm Sơn - Thanh Hóa 0
Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng bộ GTVT Cửa Lò - Nghệ An 0