Tiến độ toàn quốc từ 2016

Loại khảo sát hài lòng 2019

Phiếu gần đây trong cả nước

Năm nay đã có 742306 phiếu.

# Thực hiện Khảo sát
438026 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam Khảo sát ý kiến nhân viên y tế - cách đây 3 giây
810175 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh - Quảng Ngãi Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú - cách đây 6 giây
657164 Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh - Hậu Giang Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú - cách đây 6 giây
657163 Trung tâm y tế Dương Minh Châu - Tây Ninh Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú - cách đây 9 giây
657162 Bệnh viện Phụ Sản - Thanh Hóa Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú - cách đây 13 giây

So sánh tổng số phiếu các tỉnh

Điểm hài lòng Người bệnh nội trú

Lọc 
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Bệnh viện tích cực Khảo sát hài lòng người bệnh

Bệnh viện tích cực Khảo sát hài lòng nhân viên

Bệnh viện không tiến hành khảo sát gần đây

TRONG 5 THÁNG GẦN ĐÂY: 210 Bệnh viện không đăng nhập để Khảo sát, trong số 1349 bệnh viện đã có tài khoản. Danh sách đầy đủ.

Bệnh viện Số phiếu
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai 0
Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản - Hậu Giang 0
Bệnh viện huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 0
Bệnh viện Mắt tỉnh - Hưng Yên 0
Bệnh viện huyện Yên Hoa - Tuyên Quang 0
Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc - Nam Định 0
Bệnh viện Mắt Việt Hàn - TP. Hồ Chí Minh 0
Bệnh viện Tâm Thần - Tiền Giang 0
Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân - Thanh Hóa 0
Bệnh viện Thẩm Mỹ Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh 0

Điểm hài lòng Người bệnh Nội trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Ý kiến người bệnh

Không có dữ liệu

Ý kiến nhân viên Y tế

Không có dữ liệu